Kňazi vo farnosti

Dekan – farár

  • Vojtech Szöcs (1965-1996)
  • Vladimír Oravský (1996-2009)
  • Václav Ďurčo (2009-2012)
  • Július Szalay (2012-2014)
  • Ladislav Dobrý (2014 – 2017)
  • Attila Józsa 2017-