Farský úrad

Správca farnosti: Vdp. ThDr. Attila Józsa, PhD. dekan-farár

Úradné hodiny

Vybavovanie úradných záležitostí, stretnutia s miestnym farárom spravidla po večerných sv. omšiach. Stretnutie možno naplánovať na tel. čísle: 0917 350 300 alebo e-mailom: farnost.hurbanovo(at)abu.sk

Kontakt

Adresa

Komárňanská 107, 947 01 Hurbanovo 1

e-mail: dekanat.hurbanovo(at)abu.sk, farnost.hurbanovo(at)abu.sk

tel.: 035/7602 624

mobil: 0917 350 300